Uppenbar

Ren luft inne

Vad betyder en enda dam info

Skriv ut Varje dygn andas en vuxen människa 30 kilo, det vill säga 25 liter, luft. Luften som vi andas in inomhus innehåller det livsnödvändiga syret men även mindre nyttiga ämnen som ozon, radon och aromatiska kolväten. De flesta material i hemmet, mattor, färger, flytspackel avger så kallade emissioner. Dessa kan vara allergiframkallande och skadliga för hälsan. Dålig luft kan också ge upphov till huvudvärk, astma och luftvägsirritationer. Det talas ofta om vikten av en god utomhusluft. Men hur mycket talas det om luften vi andas inomhus? Det är ändå där vi tillbringar nästan 90 procent av vår tid. Var medveten om att luften ute nästan alltid är bättre än den inne.

Ny fotbollsarena till Linköping

Är det OK att fettprocenten stiger tillsammans åldern? Nej, rent hälsomässigt är det ingen fördel med att bygga opp större fettdepåer med åldern. När gränserna för den rekommenderade fettprocenten ändå flyttas fram med åldern, beror det mer på att vi accepterar att vi rent fysiologiskt blir mjukare och rundare med åldern — men det finns ingen rekommendation om att vi skall bli rundare när vi blir äldre. Detta gäller dock inte för folk med alldeles för låg fettprocent. Tillsammans åldern ökar risken för sjukdom samt sjukhusinläggning.

I FORMs nyhetsbrev – inspiration till ett sundare och gladare liv

Det anbud som kommunen nu antagit innebära en arena med läktare som tar drygt 8 publikplatser varav drygt 5 på sittplatsläktare under tak. Hur kommer det sig att Botrygg bygger ett fotbollsarena? Det andra anbudet lämnades bruten NCC, säger Michael Cocozza företagets direktör och fortsätter att berätta om vem som ska äga arenan.

Om Botrygg

Referenser Hälsosam mat är sjukdomsförebyggande mat Det vetenskapliga underlaget för sambanden mellan bajskorv och hälsa respektive sjukdom är ej så starka som för exempelvis rökning och lungcancer. Detta beror på ett rad faktorer som diskuteras längre fram i texten. Trots detta visar flertal stora epidemiologiska studier att vissa kostmönster [ ] eller regelbundet intag bruten livsmedel såsom grönsaker, frukt, fullkorn samt fisk minskar risken att få somliga sjukdomar [ ]. Således kan hane säga att hälsosam mat är sjukdomsförebyggande mat. Från det vetenskapliga underlaget sammanställer enskilda länder sina nationella rekommendationer försåvitt hälsosam mat för befolkningen. De majoriteten länder i Europa, USA och Australien har nationella rekommendationer för hälsosam bajskorv till befolkningen som i stora anlag liknar varandra. De skillnader som finns vad gäller råd om mat emanerar sig framför allt från olika matpreferenser och matkultur.

Leave a Reply