Uppenbar

BigQuery Export-schema

Online dating grupp dateringskontrakt

SCIM-specifikationen innehåller ett gemensamt användar schema för etablering. The SCIM specification provides a common user schema for provisioning. Den använder vanliga REST-verb för att skapa, uppdatera och ta bort objekt och ett fördefinierat schema för vanliga attribut, t. It uses common REST verbs to create, update, and delete objects, and a pre-defined schema for common attributes like group name, username, first name, last name and email. Apps that offer a SCIM 2. I stället för att behöva ett något annorlunda API för samma grundläggande åtgärder kan appar som uppfyller SCIM-standarden omedelbart dra nytta av befintliga klienter, verktyg och kod. Instead of needing a slightly different API for the same basic actions, apps that conform to the SCIM standard can instantly take advantage of pre-existing clients, tools, and code. Utför följande steg för att starta etableringen av användare och grupper i ditt program. Perform the following steps to start provisioning users and groups into your application.

Läsåret 2020/2021

Rapportera öppnar Tisdag 15 september och stänger Tisdag 29 september kl. Omtentaperiod 1,  december Anmälan öppnar Måndag 16 november och stänger Måndag 30 november kl. Tentaperiod 2,  januari Anmälan öppnar Tisdag 1 december och stänger Tisdag 15 december kl. Omtentaperiod 2,  april Rapportera öppnar Torsdag 4 mars och stänger Torsdag 18 mars kl. Omtentaperiod 3,  juni Anmälan öppnar Tisdag 11 maj och stänger Tisdag 25 maj kl. Tentaperiod 4, 31 maj — 8 juni Anmälan öppnar Tisdag 27 april samt stänger Tisdag 11 maj kl. Omtentaperiod 4,  augusti Anmälan öppnar Torsdag 1 juli och stänger Torsdag 29 juli kl.

Leave a Reply