Uppenbar

Män och kvinnor pratar lika mycket

Möt studenterna av männen stäng

Med blicken mot mannen i ny bok Män är misstänka förövare i en absolut majoritet av alla polisanmälda fall av misshandel och våldtäkt, och våldet drabbar inte bara kvinnor och barn, utan även andra män. Ändå är det svårt att prata om män som grupp som förövare. I den nya boken Våldets kön — kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser vill etnologerna Inger Lövkrona och Gabriella Nilsson sätta in det könsrelaterade våldet i en historisk och kulturell kontext. Inger Lövkrona — Våld är alltid kopplat till kön på något sätt och den tydligaste gemensamma nämnaren för våldshandlingar är att utövaren är en man. Men det finns ett väldigt starkt motstånd mot att prata om män som grupp som förövare, säger Inger Lövkrona. Inger Lövkrona är professor i etnologi och har under många år forskat på maktrelationer och kön i det förmoderna svenska samhället. Tillsammans med etnologen Gabriella Nilsson har hon skrivit boken Våldets kön — kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser Studentlitteratur

Publicerad:

Dessa fick under några dagar bära inspelningsapparatur som med jämna intervall slog gällande och under en halv minut spelade in vad de sade eller ej sade. När forskarna ställde samman resultaten visade det sig att både kvinns och män använde ungefär 16 glosa om dagen. Alla deltagare var förvisso universitetsstudenter, men om det vore könet som avgör hur mycket man snackar borde detta även gälla studenter, skriver forskarna i tidskriften Science. Vill ni läsa mer? Prenumerera här! Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, samt sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang förut att göra dem begripliga.

Leave a Reply