Uppenbar

Lena kunde aldrig ha tänkt sig älska en kvinna sen träffade hon Tina

Hur man möter grågrå

Läs vår integritetspolicy här. När behövde du komma ut senast? Många gör det hela tiden, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Till exempel när de nämner sin partners namn eller kön. Men det märks oftast bara när det är någon som bryter mot normen som kommer ut, och det är oftast det personer menar som säger komma ut eller komma ut ur garderoben. Oftast menar de då att komma ut som homosexuell, bisexuell eller transperson. I vårt samhälle finns det fortfarande en hel del motstånd mot hbtq-personer och många är oroliga eller rädda för reaktionerna som kan följa på att man kommer ut.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Annat ,. Sexualiteten är uppbyggd av biologiska, psykologiska och sociala uttryck som bestämmer människans behov, könsidentitet, sexuella preferens samt livsstil i förhållande till andra folk. Den i samhället rådande heteronormativiteten innebära att icke-heterosexuella personer riskerar att bliva osynliggjorda och diskriminerade. Hälso- och sjukvården är också präglad av denna heteronormativitet. Heteronormativitet betyder att man i samhället utgår från att alla personer hane möter är heterosexuella och att all familjekonstellationer består av kvinna, man samt barn. Nästan alla vårdutbilningar utgår ifrån samma syn vilket leder till att läkare och all annan vårdpersonal utgår från detta vid anamnesupptagandet. Därmed kan helhetsbilden av patient och anhöriga gå förlorad med felaktig diagnos och hantering som följd samt att patienten kan känna sig kränkt. Nedan följer en antal begrepp som man bör befinna förtrogen med om man vill bättra kontakten med och omhändertagandet av patienter som inte uppfyller heteronormen.

Hur man möter en league

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Flata, flata - en homosexuell kvinna. Gay - en homosexuell man eller brud. Komma ut är ett utvecklingspsykologiskt term som avser den process det innebära att göra klart för sig allena och för sin omgivning att hane inte uppfyller en förväntad sexuell ideal, att ta konsekvenserna av detta samt att acceptera sig själv som den man känner att man är avseenden den sexuella orienteringen. HBT-personer har dessutom ökad risk för depression, suicidtankar samt suicid samt ångest hos yngre folk.

Leave a Reply