Udda

Blå Naturlig Stenbocken Alpin Sky Stenbock Främre Del Stående Manlig Synhåll

Möt Stenbocken man som en amerikansk

Kulturhistoriska Föreningen. Redaktör: Ingegärd Vallin Återges med tillstånd av föreningens ordf. Lennart Wasling Godset mottog han som mycket gammalt fädernearv, i rakt nedstigande led ända sedan åtminstone talet. Och på Torpa samt i våra bygder i övrigt lever alltjämt minnet av Gustaf Otto Stenbock livligt kvar.

Leave a Reply