Udda

Så hjälper du ditt blyga barn – psykologens 5 bästa tips

Jag har svårt att träffa stoughton

Kanske var du utåtriktad som liten och känner att du är raka motsatsen till ditt blyga barn? Oavsett vilket är det inget fel på att vara blyg. Barnpsykologen Viveka Seitz och bloggaren Therese Krupa Syllner reder ut funderingarna kring barns blyghet. Som förälder kan du oftast tidigt upptäcka om ditt barn är blygt. Vi föds med olika temperament, och eftersom det finns en ärftlig komponent går det ofta att känna igen ett barns egenskaper från någon av föräldrarna eller en nära släkting. En del barn är utåtriktade, medan andra är mer socialt återhållna. I grova drag kan blyghet sammanfattas som en försiktighet i sociala relationer menar barnpsykologen Viveka Seitz: — Det är viktigt att försöka förstå varje enskilt barns beteende, och inte dra allmänna slutsatser så fort ett barn beter sig mer socialt återhållet. Det som vuxna tolkar som blyghet, kan bero på allt från stora svårigheter att förstå hur det sociala samspelet fungerar till ett mer försiktigt socialt förhållningssätt, säger Viveka.

Ola Svensson

Före gigen vill jag ha te samt vanligt vatten. Det behöver inte befinna något 12? De gamla fotbollstakterna sitter i.

Social ångest

Försagdhet Blyghet Alla kan känna sig blyga ibland. Men en del personer blir så blyga att de tycker att det är jobbigt. Det finns don du kan göra om du vill bli mindre blyg. Du kan erhålla hjälp om blygheten gör att ni mår dåligt.

Öppna frågor

Indicera för varje situation hur obehaglig ni tycker att den är. När ni svarat på de 14 frågorna skänker webbsidan dig en summapoäng och ett tolkning av den. Notera att detta bara ger en grov indikation, ej någon säker diagnostisering. Du har allaredan färdigställt detta quiz, därför får ni inte starta det igen. Quiz is loading You must sign in or sign up to start the quiz. Det värde som står inom parentesen är den s.

Leave a Reply