Udda

5 tecken på att din Tinderdejt vill ha något seriöst

Hur man träffar kvinnor afrikan

Alla intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant av en professionell part. Känsliga personuppgifter och insamlade data har hanterats enligt Datainspektionens rekommendationer för att säkerställa deltagarnas konfidentialitet Data har förvarats inlåsta och personuppgifter och intervjudata har förvarats separat. Deltagarna har informerats om studien och medgivit muntligt och skriftligt både vid den första kontakten och vid intervjutillfället se bilaga 1. Deltagarnas frivillighet, och möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan utan att ange skäl, har betonats i informationsmaterialet såväl som vid intervjuerna. Deltagarna erbjöds inte att läsa transkriptioner eller citat från intervjuerna. Resultaten presenteras på gruppnivå med citat från enskilda deltagare. Konfidentialiteten har säkerställts genom att pseudonym används vid citat från enskilda deltagare samt genom att andra kännetecken har avidentifierats. För att säkerställa deltagarnas anonymitet återfinns inte de annonser som användes vid rekryteringen av intervjudeltagarna som bilagor i denna rapport.

2. Hen planerar en riktig dejt

Foto: Unsplash 2 av 2: Det finns några tydliga signaler du ska befinna uppmärksam på. Foto: Shutterstock 5 indikation på att din Tinderdejt vill hava något seriöst Publicerad: 26 oktkl Less på singellivet? När man är sugen på ett förhållande är det duktig att ta reda på om den man dejtar också är beredd att satsa. Gärna innan man träffas Hälsoliv har listat fem tecken på att din Tinderflört vill ha något allvar.

Sveriges Radio Finska

Sexolog: När vi har sex med varandra är vi ganska lika min Grimas sida Finns på Min sida Avskilja Publicerat onsdag 26 februari kl Den samhälleliga öppenheten speglar inte nödvändigtvis heller hur bekväma vi är i sovrummet, menar sexologen och psykoterapeuten Charlotte Makboul. Interkulturella parrelationer och sexliv. Sexologen samt psykoterapeuten Charlotte Makboul arbetar med sexterapi. Hon hjälper både par och enskilda när någonting känns svårt eller besvärligt med sexualiteten. Kommunikation är alltid angeläget i det kroppsliga mötet mellan två personer, oavsett kulturell bakgrund, menar hon.

Leave a Reply