Flashback

Låg ekonomisk standard vanligt för äldre kvinnor

Ensamstående damen i åldern stranger

Förvaltningsrätten i Linköping Mål nr Bakgrund Socialnämnden beslöt att inte lämna en kvinna medgivande att ta emot ett barn med hemvist utomlands för adoption. Som skäl för beslutet anfördes bland annat följande. Kvinnan var 43 år gammal vid ansökningstillfället. Trots att hon ger ett klokt intryck, har hon uppnått en för hög ålder. Enligt socialstyrelsens riktlinjer får den eller de som vill adoptera var högst 42 år då ansökan hos socialnämnden görs. Sådana omständigheter kan bl. Ingen av dessa omständigheter rådde i kvinnans fall. Med stigande ålder ökar risken för att drabbas av en svår sjukdom som i sin tur kan påverka möjligheter till ett gott föräldraskap.

Kvinnors yrkesliv påverkar

Varenda tredje ensamstående kvinna och var fjärde ensamstående man 65 år och äldre har låg ekonomisk standard. Pensionens dimension grundas på de inkomster man haft under sitt yrkesliv, och hur avsevärt man arbetar och vilken lön hane har får därför betydelse för vilken inkomst man har som pensionär. Nära 16 procent av befolkningen 65 år och äldre har låg ekonomisk klass, det vill säga en inkomst såsom är lägre än 60 procent bruten medianinkomsten i landet. Personer som är sammanboende har i mindre utsträckning ännu ensamstående låg ekonomisk standard, 6 andel av alla sammanboende 65 år samt äldre har låg ekonomisk standard.

Leave a Reply