Flashback

Våld i nära relationer

Bekanta i sociala nätverk intensiv

Ensamhet skadar vår hälsa Innehållet gäller Västra Götaland Ensamhet kan vara svår att bära och den kan ge såväl psykiska som fysiska symtom. Social isolering anses lika skadligt för hälsan som alkoholism. Bengt Brülde vid Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, har med sin forskarkollega Filip Fors, studerat hur olika former av ensamhet påverkar vårt välbefinnande och vår lycka. Det är lättare att säga att man är deprimerad. Detta kanske gör att depression och ensamhet ibland förväxlas med varandra. Sedan kan ju förstås ensamhet leda till depression och tvärtom, säger Bengt Brülde. Folkhälsoproblem Ensamhet kan vara skrämmande och väcka känslor av övergivenhet, otrygghet och nedstämdhet. Bengt Brülde menar att ensamhet föder lidande som i värsta fall kan bli kronisk och som i sin tur skapar en kronisk ångest. Han tror att den här stressen är nedbrytande för hela människan.

Relation till gärningspersonen

Kontakta oss Marknadsföring på sociala medier inom Ryssland del 1 av 2 Inom Ryssland frodas online-kulturen — särskilt gällande sociala medier. Faktum är att en av nätverken är den femte mest besökta webbplatsen i hela världen. Lär dig mer i den här bloggserien, skriven av vår expert på den ryska marknaden.

Ryska aktörer inom sociala medier

Intervju med Bengt Brülde, professor i användbar filosofi, Vårdguiden För att räknas såsom socialt isolerad ska man bo allen och inte träffa anhöriga, vänner alternativt bekanta oftare än ett par gånger i månaden. Ungefär 4 procent bruten befolkningen från 16 år och äldre räknades som socialt isolerade Den sociala isoleringen är mindre vanlig bland yngre. Bland ungdomar 16—24 år är andelen 1 procent. Efter ålderspensionen ökar den sociala isoleringen markant. Bland 75—84 åringarna är cirka 10 procent socialt isolerade. Bland de allra äldsta, 85 år och äldre, är andelen 15 procent. Undantaget utgörs av åldersgruppen 55—64 år. Där är männen mer socialt isolerade än kvinnorna, 7 procent jämfört med 3 procent.

Olika slags ensamhet

Anmäld misshandel av andra närstående genom blodsband eller familj stod för 15 andel av samtliga misshandelsbrott. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 18 procent av dom som utsattes för misshandel under att gärningspersonen var en närstående. Relation mot gärningspersonen Kartläggning av brott i nära relationer Anmäld misshandel i nära förhållande Misstänkta för misshandel i nära förhållande Relation till gärningspersonen Relation till gärningspersonen vid misshandel år Andel händelser inom procent av totalt antal händelser, postumt kön. Men det är stora skillnader mellan könen. Att gärningspersonen är ett närstående gäller för kvinnor i 40 procent av händelserna, medan motsvarande aktie för män är 3 procent. Kartläggning av brott i nära relationer Inom Brås nationella kartläggning av brott inom nära relationer uppgav 6,8 procent bruten befolkningen att de utsattes för fraktur i en nära relation under Andelen kvinnor som utsattes för brott inom en nära relation under var inom princip jämnstor med andelen utsatta hanar 7,0 procent av kvinnorna och 6,7 procent av männen.

Leave a Reply