Diskret

Sakerna jag önskar att jag visste innan jag började gå i terapi

En man i ensam

Hur spelplanen förändras om denna spärr försvinner beror förstås på hur den nya regleringen utformas i detalj. Men Kommunal, Byggnads, Fastighets, Målarna och Seko befarar att arbetsgivaren ska få säga upp vem som helst, förutom dem som skyddas av särskild lagstiftning mot diskriminering. Det är redan tyst på arbetsplatserna. Slopas kravet på saklig grund för uppsägning innebär det en våldsam maktförskjutning till arbetsgivarnas fördel, säger Tobias Baudin, som har tagit hjälp av jurister för att värdera formuleringarna i avsiktsförklaringen. LO och PTK har förhandlat om anställningsskyddet under hot: Om de inte gör upp med arbetsgivarna, så är regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna överens om att utöka undantagen från turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. Och så går LO med på att slopa det! De förändringar i lagstiftningen som väntar om parterna inte gör upp blir av allt att döma mindre långtgående än de som beskrivs i parternas avsiktsförklaring, hävdar de fem LO-förbunden. Men Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare i IF Metall, anser att en uppgörelse mellan parterna är att föredra framför ändrad lagstiftning. De problemen var grunden till att vi begärde förhandlingar om trygghet och omställning, och de kvarstår.

Din politiska uppfattning

Avskilja på LinkedIn En personlig relation tillsammans chefen kan ha sina fördelar, skada det finns saker hen inte inneha med att göra. Vad du vill delge dina kollegor och chefer är helt och hållet upp till dej själv. Det finns dock några don som du bör höja en varningsflagga för om du blir tillfrågad försåvitt. Skribenten Tara Clapper tipsar på Salary. Vad du väljer att tro alternativt inte tro på har ingen annan än du själv med att begå. Vilka du röstar på och hurså påverkar inte ditt jobb, och behöver därför inte heller föras på anförande.

Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom

Den osminkade sanningen om skönhetsbranschen. Köra eget race eller bli styrd av en annan? I detta avsnitt avlutar vi säsongen och första året av onfleekpodden med att prata om olika fason att jobba på inom skönhetsbranschen. Arrende stol, vara anställd, jobba på andel eller ha egen salong? Vilka är för- och nackdelarna?

Huvudnavigering

Nätet underbara, sociala värld Den sociala reaktiviteten har blivit en norm. Men folk behöver också avskildhet; att kunna rast i sig själva och umgås tillsammans sig själva utan att tvunget tarva kommunicera med andra människor. Intresset förut yoga och meditation är uttryck förut detta behov och kanske rentav ett protest mot för mycket social reaktivitet. Det finns speciella vänskapsappar som t ex GoFrendly för tjejer och Panion för både män och kvinnor. Skada det går även att vidareutveckla vänskapsrelationerna på Facebook genom att skicka personliga meddelanden på messenger. Ett annat affär som kan påverka möjligheten att binda nya vänskapsband är förstås platsen vi bor på. Om vi flyttar mot en storstad där många är inflyttade är det lättare att skaffa kompisar. Flyttar vi till landet eller ett mindre stad är det svårare.

Leave a Reply