Diskret

Svemins Höstmöte 2020

Dating i Sverige full ballettflickor

Utskick per e-post: kårchef, vicekårchef, uppdragschef, programchef, sekreterare, medlemsregisteransvarig och alla förbundets förtroendevalda. Bild: Eeva Helle 9. I kårinfomailen som skickas ut varannan vecka under våren samlar vi aktuella tips och trix för hur kåren kan arrangera sin verksamhet under coronatider. I det här utskicket hittar du information om följande: Starta upp verksamheten Användning av masker — åldersgränsen sänkts till 12 år Familjescouting i corona-tider Fundera på nya medlemmar även i coronatider Kårernas vårmöten — tillfällig lagstiftning om föreningsmöten i kraft till Stort tack för det! Scoutingen ligger just nu lite i kläm mellan två väldigt stora och viktiga behov; att å ena sidan stävja smittspridningen och å andra sidan erbjuda barn och unga ett meningsfullt sammanhang, en gemenskap och något att göra i en tid då det behövs kanske mer än någonsin tidigare. Utomhusverksamhet i små grupper om epidemiläget tillåter det och distansscouting är utmärkta sätt att erbjuda scouting åt era medlemmar. Hur ni än väljer att starta upp vårens verksamhet så är det alltså viktigt ATT ni gör det; ifall ni inte har krafter och resurser för mötesverksamhet närmöten eller på distansså aktivera whatsappgrupperna eller dylikt och försök hålla någon form av kontakt med medlemmarna; i form av utmaningar nu och då, hälsningar, korta enkäter, vad som helst. Läsutmaningen går ut på att scouten under ett års tid ska läsa minst sex valfria böcker som motsvarar olika teman som på något sätt tangerar scouting.

Kårinfo 9 : skickades per e-post 29.5

Hurdan har det gått med satsningarna gällande klimatinnovationer, de spårbara metallerna, sökandet postumt de kritiska råvarorna? Och hur står det egentligen till med näringsministerns löften till branschen från scenen förra året? Det — och mycket annat — gräver vi djupare i den 17 november. Välkommen till Svemins digitala Höstmöte. Höstmötet sänds live den 17 november med start klockan Följ livesändningen här. Höstmötet spelas också in, odla du kan se det i efterhand! Efterlängtad översyn av miljöbalken — inblick i arbetet bakom kulisserna Peter Ardö, chefsrådman Mark- och Miljödomstolen Växjö samt utredare En modern och effektiv miljöprövning Därför är Sverige en nyckel mot den Europeiska råmaterialförsörjningen Maria Sunér Fleming, vd Svemin Mikael Staffas, ordf.

Nyheter: Håll dig uppdaterad med dagliga uppdateringar

MDH adapting to distance tuition until the summer. Content in this course can be considered under this license unless otherwise noted. Il répond aux questions telles que: Qu'est-ce que la fichier. See limited opening hours due to the Coronavirus, about MDH adapting to distance tuition until the summer, about The difference between university and university college in Sweden.

Kårinfo 8 : skickades per e-post 15.5

Fånga del av SPBIs webinarium: Erfarenheter av Corona — Trygg energiförsörjning i vardag som kris Ta del av SPBIs webinarium: Erfarenheter från Corona — Förvissad energiförsörjning i vardag som kris fredag, 5 juni, Petroleum- och biodrivmedelsbranschen inneha hållit ett frukostseminarium. Erfarenheter från Corona — Trygg energiförsörjning i vardag såsom kris, se webbsändningen från här Inom samband med Covid krisen har frågan om svensk krisberedskap hamnat i skärpa. Utgångspunkten har varit samhällets förmåga att hantera pandemier, men andra frågor kopplade till totalförsvaret av Sverige har likaså diskuterats, till exempel beredskapslager och befästa transporter. Ett robust transportsystem är ett avgörande del i Sveriges beredskap, oavsett vilken form av hot vi talar om. Men hur kan vi befästa nödvändiga transporter vid en kris? Gällande vilket sätt kan en hållbar drivmedelsförsörjning bidra till ett tryggare och mer uthålligt Sverige vid kriser?

Leave a Reply