Aktiv

Välj region:

Sida av enstaka män i lekfull

Yrsel är ett oerhört vanligt symtom och oftast helt ofarligt. Det kan exempelvis komma vid stress. Kroppen är en komplex apparat där otaliga system förväntas kommunicera med varandra. Ibland blir det emellertid fel. Yrsel kan exempelvis uppstå när signaler från balansorganen, ögonen och rumsuppfattningen inte stämmer överens eller feltolkas av hjärnan. Yrsel är väldigt vanligt och blir vanligare ju äldre vi blir. Det kan bero på nästan vad som helst och det är inte alltid det är en enda orsak bakom besvären. Däremot är det sällan ett tecken på en allvarligare sjukdom som ensamt symtom — utan ytterligare neurologiska besvär såsom domningar, förlamning, talsvårigheter, kraftig huvudvärk och dubbelseende.

Om Kropp & Själ

Enligt denna lära skaman INTE sova längre än till klockan 8 på morgonen. Jag hade samma problem och fick remiss till utredning för misstänkt apné, efter två års väntan somnade mig bakom ratten, som tur var tillsammans endast materiella skador som följd. Händelsen fick mig att undersöka saken allena, så jag spelade in mina sömnljud och fick en chock av hurdan jag lät! Saken var klar, flertal andningsstopp i minuten upp till 45 sekunder långa. En rekommendation alltså mot damen och alla andra med sömnproblem, spela in er själva så tillåts ni en fingervisning om det är apné eller ej, jag kan förespegla att det hörs!

Sida av enstaka män i hotellmöte

När och var ska jag söka vård?

Detta val innebär att du inte tittar regionalt innehåll och viktig information såsom gäller just din region. Vi använder Talande webb. Det är ett redskap för uppläsning av text. Läs mer här. Yrsel kan även bero gällande att blodtrycket sjunker tillfälligt vid hastiga rörelser. Det är mycket ovanligt att ha yrsel som enda symtom gällande allvarlig sjukdom. Du behöver inte eftersträva vård om du får enstaka angrepp av yrsel. Det gäller till föredöme om du får ett blodtrycksfall samt blir lite yr vid hastiga rörelser eller att du känner du snurrig efter att du åkt båt alternativt bil.

Räkna får kan göra att jag somnar snabbare

Flink hjälp online året runt, Besöket är kostnadsfritt. Det är individuellt hurdan mycket sömn vi behöver. Det varierar till exempel utifrån din ålder, din livssituation just nu, vilken stressnivå ni har och så vidare. Så länge som du upplever att du funkar bra under dagen, det vill anföra att du kan prestera, så tillåts du tillräckligt med sömn. En allmän regel är att sömnbehovet är timmar, men det är individuellt utifrån t ex ålder.

Leave a Reply