Aktiv

Tidigare blogg

Hur man klär sig damrummet

Valet att använda våld eller inte vid ett eventuellt överfall är ett personligt ställningstagande. När du står öga mot öga med våldtäktsmannen är det för sent att börja fundera på etik och självkänsla. Du måste ha färdiga handlingsplaner ifall det skulle hända. Enligt svensk lag har man rätt att försvara sig med det våld man anser behövs. Vid övergrepp är det angriparen som bryter mot lagen och skadar dig.

Självförsvarsguiden

Han förvånas över hur få kvinnor inom näringslivets övre skikt som verkar befinna intresserade av jämställdhet i detsamma. Mig tycker förvåningen är det mest anmärkningsvärd. Ekonomisidornas artiklar på temat bemödar sig sällan att göra mer djuplodande analyser än så. Samtidigt som det finns en hel kunskapsbildning kring minoritetssituationen samt dess konsekvenser, och om betydelsen bruten kön i organisationer. Först i ljuset av minoritetssituationen blir kvinnors strategier begripliga. Det är dags för en kortkurs i kvinnors strategier. Kommer ditt manliga ledarskap innebära förändringar för Ericsson? Skada för kvinnor är motsvarande frågor bruk. De flesta intervjuer med kvinnor gällande ledande positioner i näringslivet eller inom ett mansdominerat kulturliv rundas av tillsammans någon fråga kring könstillhörighet, feminism alternativt kvotering och publiceras hur svårbegripliga svaren än må vara.

Leave a Reply