Aktiv

Domstol stoppar hbtq-fria zoner

Flickor i den centrala zonen junkie

Publicerad 16 juli Beslutet att göra två polska städer — Istebna och Klwów — till så kallade hbtq-fria zoner ogiltigförklaras nu i domstol. Enligt domarna strider de deklarationer städerna antagit mot den polska konstitutionen, som förbjuder diskriminering. Ett hundratal kommuner och regioner i Polen har antagit deklarationer om att de ska vara fria från hbtq-ideologinågot som i praktiken kan betyda olika saker men ofta innefattar förbud mot att skolor informerar om icke-heteronormativ sexualitet. Strider mot konstitutionen Det är två skilda lokala administrativa domstolar som funnit att deklarationerna dessa städer antagit strider både mot administrativ lag samt mot den polska konstitutionen, som förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.

Geografi och klimat

Aktie barn som börjar grundskolan 96,1 andel Antal elever per lärare i grundskolan 16 Offentliga utgifter för utbildning inom andel av BNP 4,6 procent Källor Kultur Sydkoreas kultur präglas i bunt grad av landets historia som förbindelselänk mellan Kina och Japan. I anknytning med frigörelsen från Kina på talet efter Kristus upplevde Korea en kulturell guldålder med estetiska impulser från buddismen. Fynden från denna tid omfattar framförallt stengods och smycken. En ny kulturell blomstringsperiod tog sin början vid talets slut. Då var det kinesiska inflytandet stort inom skulptur och arkitektur. Mirakel Koryo-dynastin — uppfördes en rad buddistiska tempel, som till en del finns kvar än idag. Berömt är likaså stengodset med celadon­glasyr, en porslinsartad keramik med blekt grågrön yta. Måleriet hade en storhetstid under början av Choson-dynastin från slutet av talet. Målningarna är, liksom i Kina, främst utförda inom tusch och färger på papper alternativt siden.

Flickor i den centrala zonen störst

Snabbfakta

With Roman, you can always cheap Famvir sure you are Sildenafil citrate Online Purchase genuine medication with active ingredients in the correct amount without harmful additives. In fact you will likely find many of the lapp manufacturers we use in your local pharmacy. Jag antaga att det beror aktuell två.

Leave a Reply