Aktiv

Kakor på Försäkringskassan

Ensamstående tjejer i Kristianstad är hbtq

Sammanfattning Uppdraget Utredningens uppdrag har varit att undersöka hur det återfallsförebyggande arbetet för män som utsätter närstående för våld ser ut och lämna förslag på hur det kan stärkas och förbättras. Vi har mer specifikt haft i uppdrag att utreda: Hur det återfallsförebyggande arbetet för män som utsätter närstående för våld ser ut i dagsläget och hur det kan förbättras. Behov av, och i förekommande fall uppgifter för, ett nationellt kompetenscentrum för förebyggande arbete och behandling av våldsutövare. Socialnämndens ansvar för att erbjuda våldsbenägna och våldsutövande personer insatser för att komma till rätta med sitt beteende. Verksamhet som erbjuder våldsutövande män tillfällig bostad samt överväga former som möjliggör samverkan mellan berörda myndigheter.

Remissyttrande över SOU 2020:47 – Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag

Var dag. Vill du arbeta på ett mindre vårdcentral med närhet till attraktiv bokskog, vida sanddyner och det pittoreska Österlen? Är ett empatiskt förhållningssätt samt fokus på patienten självklarheter för dig? Vill du ge personcentrerad vård därborta du lär känna patienterna, men dessutom behöver hantera akuta skeden? Då skall du inte tveka att söka dej till oss på Vårdcentralen Degeberga allaredan idag! Vårdcentralen Degeberga är en angenäm vårdcentral med ett gott arbetsklimat belägen i kanten av Österlen med goda kommunikationsmöjligheter till både Kristianstad och Ystad.

Samlad information för dig som

Dr Félix Neuberghs stiftelse Stiftelsen ger donation till medicinsk forskning med syfte att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet. Stiftelsen ger också bidrag till enskilda personer för barns eller ungdomars behandling och fostran, ungdomars utbildning och behandling och hjälp till ålderstigna, sjuka alternativt personer med funktionsnedsättning. E Ekmansstiftelserna Av år har barn, barnbarn och barnbarnsbarn till konsul Oscar Ekman och hans hustru Maria, född Lavonius, avsatt anslag för att användas till allmännyttiga avsikt.

Leave a Reply