Aktiv

Välj region:

En klubb för att whitsundays

Samtidigt startades även en klubb för modellen Citroën DS. Dessa klubbar gick snart ihop och bildade den svenska Citroënklubben. Alla får vara med, du behöver inte ens äga en bil bara du är bilintresserad. Sen är det även lite större träffar några gånger varje år.

Step by Step

Jämställdhet och stöd Talträning — när det är svårt Afasi kan innebära svårigheter att hitta ord — för andra att talet är borta och språkförmågan nästan utslagen. Som anhörig, vårdare alternativt personlig assistent vill man ofta erhålla tips hur man kan hjälpa mot att träna. Framför allt när det är svårt med talet. Om den som har afasi har kontakt tillsammans logoped, ska man självklart fråga logopeden. Svårigheterna är individuella. Här kommer märklig tips på vad ni kan begå tillsammans när det är en avancerad afasi.

Leave a Reply